събота, 4 май 2013 г.

ЗА СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ В СОЛИДАРНА ЕВРОПА


София, 21.04.2013г.

Социалната справедливост и солидарността са сърцевината на политиката на партия „Българската левица” и Европейската лява партия. Защитата на социалните права, добрата работа, безплатното здравеопазване и достъпното образование са наши основни цели. Ние искаме да стабилизираме публичната собственост, да подобрим и разширим публичните услуги. Искаме сектори като здравеопазването, образованието, водоснабдяването, електроснабдяването, общественият транспорт да бъдат публични и в тях да се направят инвестиции за подобряването им. Ние се борим за мир. Много партии използват популистки лозунги и се опитват да говорят за социална политика. Но думите им не струват нищо. Българската левица превръща думите в действия. Ние искаме да преборим бедността. Нито един човек не може да бъде беден, защото е възрастен, безработен или произхожда от бедно семейство. Социалната справедливост и непрекъснато нарастващото социално неравенство са несъвместими. Ние искаме гарантиране на социалните и гражданските права. Неравенството може да бъде преодоляно, ако имаме достатъчно смелост да ограничим трупането на богатства и да ги преразпределим така, че да има за всички. Затова се обявяваме за създаване на социална, солидарна и демократична Европа, която да бъде свободна от лапите на финансовите пазари. Между отделните държави може да преминават граници, но народите и трудещите се имат общи интереси: борбата срещу експлоатацията на наемния труд, рецесията и масовата безработица.
Тези позиции и искания определят насоките на нашата работа. Ние сме в заводите, на улицата, в профсъюзите, в парламентите и в гражданските инициативи. Борим се да осигурим пространство и въздух за нови алтернативи. Ние поставяме хората преди всичко. Затова нашите виждания са осъществими и поставят основите на едно по-добро, по-човешко общество. Алтернативата не е „Свобода или социализъм”, а демокрация и свобода в едно общество на демократичния социализъм без експлоатация и потисничество. Заедно можем да променим България и Европа и да покажем, че един друг свят е възможен!

С участието на:
Пиер Лоран (Франция) – председател на Европейската лява партия и председател на Френската комунистическа партия

Майте Мола (Испания) – зам. председател на Европейската лява партия и завеждащ Департамента по международни въпроси на Испанската комунистическа партия

Василис Хатцилапру (Гърция) – депутат в Гръцкия парламент от коалиция „Syriza-USF”, член на Централния комитет на „Syriza-USF”

Маргарита Милева – председател на партия „Българската левица”, член на Управителния съвет и на Секретариата на Европейската лява партия

Иван Генов - председател на партия „Българската левица”, член на Управителния съвет на Европейската лява партия
Христо Паскалев (Паскал)
група „Камерад”

Виж видео:

Няма коментари:

Публикуване на коментар