събота, 4 май 2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”


Партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” настоява за незабавни мерки от страна на компетентните органи с цел гарантиране равнопоставеното участие на всички политически партии и кандидати за народни представители в предизборната кампания

Партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” е обезпокоена от постъпващата информация от отделни изборни райони, че местата, определени от съответните общини за разлепване на предизборни агитационни материали са облепени предимно с плакати на парламентарно представените и по-състоятелните партии, а в отделни случаи и с плакатите на само една партия. Едновременно с това плакатите на по-малките, но спазващи закона партии се покриват с други плакати или се унищожават, което ги поставя в поредната неизгодна позиция при провеждането на изборите. Водачът на кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” в Изборен район 19 - Русенски Мариян Димитров, например, е изправен пред невъзможността да разлепва предизборни материали, тъй като на определените места са разлепени плакати само на партия „ГЕРБ”, а съгласно Изборния кодекс е забранено премахването на чужди агитационни материали. В 23-ти Изборен район – София, представители на партия „АТАКА” пък унищожават наши агитационни материали, като на тяхно място залепват техни.
Партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” призовава всички партии и кандидати за народни представители да разпространяват преидизборните си агитационни материали в съответствие с разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Едновременно с това настояваме за незабавни мерки от страна на компетентните органи с цел гарантиране равнопоставеността на всички политически партии и кандидати за народни представители в предизборната кампания. Необходимо е кметовете на отделните общини и кметства да осигурят достатъчно табла във всички агитационни клубове, така че да има място за всички участници в изборите да поставят своите плакати. Допълнително следва да се предприемат адекватни мерки за санкциониране на партиите, представители на които унищожават предизборните плакати на своите конкуренти в нарушение с Изборния кодекс или заемат цялото пространство, предоставено от общините със свои агитационни материали и по този начин лишават другите участници в изборите от възможността за агитация в съответствие с действащото законодателство. Бездействието от страна на компетентните органи би довело до неравнопоставеност на полическите партии и кандидатите за народни представители в предизборната кампания и  опорочаване на Избори 2013.

2 май 2013г.

          

Няма коментари:

Публикуване на коментар