вторник, 7 май 2013 г.

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ


ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" вече се жали от всички парламентарно представени партии

Представяне на доц. Боян Киров - главен секретар на партия "Българската левица" в предаването "Референдум" по БНТ (30.04.2013г.)

За солидарна България в солидарна Европа

Прочети: http://nessebarnews.com/2013/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5/

 

Партия "Българската левица" отива на избори с 50% гражданско участие в листата си

Прочети : http://ruse.topnovini.bg/node/49989

 

Лидерът на европейските леви гостува на партия "Българската левица"

Прочети : http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%22%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%22-news66653.html


Пресконференция на партия "Българска левица" - Пазарджик 09.04.2013 г.

Партия "Българска левица" ще се стреми към парламентарно представителство


Партия "Българската левица" представи листата си с кандидат-депутати в Русенско

неделя, 5 май 2013 г.

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”


ХУМАНИЗЪМ ИЛИ КАПИТАЛИЗЪМ

ЛЕВИЦАТА - ШАНСЪТ ЗА СПРАВЕДЛИВА И СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
                            
Двадесет и три годишният преход – грабителски, разрушителен и антисоциален -  доведе страната до Трета национална катастрофа.Два милиона прокудени граждани, предимно млади хора. Два милиона и половина унизени пенсионери. Стотици хиляди безработни. Демонтаж на социалните системи, пълно социално неравенство. Не работеща икономика, декапитализирана държава. България закотвена като най-бедната страна.
Отговорност за тази реставрация на най-примитивен капитализъм носят всички основни партии на прехода. Те узакониха наложения отвън на страната неолиберален консенсус, който ни сблъска с икономическа безизходица и социално безправие. Ние отхвърляме партиите на прехода.
Кризата се задълбочава във всички направления не само у нас, но и в ЕС. Изправени сме пред хуманитарна катастрофа. Капитализмът демонстрира все повече своя престъпен характер. Социално-икономическите катаклизми, агресивните войни, посегателствата върху човека и природата са осъдителна присъда срещу капитализмът и псевдодемокрацията.
Ние не приемаме бламирането на човешките ценности и добродетели. Капитализмът не подлежи на хуманизиране. Той е свят без бъдеще, защото експлоатира и противопоставя хората, разделя обществата и народите. Бедни и богати, свърх бедни и свръх богати – това е път за никъде. Ние отхвърляме капитализма като вечна и доминираща система.
Партия „Българската левица“ заедно с Европейската левица има воля за решителна борба срещу политико-икономическото статукво, срещу политиката на социални ограничения. Ще се съпротивляваме и ще защитаваме интересите на мнозинството. Ще водим битка с десницата за установяване на алтернативен на капитализма – нов социално-икономически и политически модел. Само модерно социалистическо дълголетие ще превърне България в справедлива, солидарна и прогресираща страна.

Лявото днес е гарант за България утре!НАШИТЕ ЦЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
         
● Социална държава без греховете от миналото, работещи социални системи.
● Спиране разрухата в икономиката, развитие на наукоемки и   високотехнологични производства;
● Сигурност и растеж на жизненото равнище на гражданите, осигуряване на европейски стандарти и бъдеще за поколенията;
● Работещо демократично управление чрез разширяване на пряката демокрация, и утвърждаване на гражданското общество;
● Гарантиране човешките права и свободи на всички граждани в страната, върховенство на закона;             
● България ще заеме достойно място в Европа и света, само ако извърши кардинална социално-икономическа, информационна и екологична модернизиция на страната.

ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ ВОДИ БОРБА С:
1
Бедността, безработицата, експлоатацията;                     Агресията на капитала срещу труда;
Грабителската приватизация, концесионните далавери;
Произвола на банките и финансовите спекулации;
Олигархията, корупцията и престъпността;
Превръщането на здравето и образованието в стока;
Бездуховността, безразличието, бездушието;
Посегателствата върху природата и земята;
Всички форми на дискриминация;
Сателитната външна политика;
Хегемонизма, милитаризма и войната;
Фалшивата и платена демокрация;
Икономическата и политическа принуда над медиите;
Партия „Българската левица“ е срещу всеки, който поставя чужди, лични и корпоративни интереси над обществения и национален интерес. Спасението на родината е в наши ръце.
         
ХОРАТА ПРЕДИ ВСИЧКО!

Човекът е главната ценност и център за истинската политика. Това е нашата философия и от нея следват приоритетите за:

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА ЗА УСКОРЕНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ:

1. Засилена /Нова/ социална политика:
▪ преразпределяне през бюджета на минимум половината от БВП като значителна част от него да са разходите за здравеопазване, образование, наука и развойна дейност, култура, спорт;
▪ всеобщо и безплатно здравеопазване, безплатно висше образование, специални грижи за младежта, младите семейства и хората в неравностойно положение;
▪ регулярно индексиране и нарастване на пенсиите, гарантирана минимална пенсия, равна на 70 % от минималната работна заплата;
▪ спиране на всякакви опити за приватизация на системите за здравеопазване и образование и за държавно финансиране на частния бизнес в тези системи;
▪ премахване на потребителската такса, премахване на клиничните пътеки и замяната им с диагностично свързаните групи;
▪ растящи детски надбавки за всички деца;
▪ държавна подкрепа за българската култура, реални права за творческите съюзи, специално внимание на читалищата и народното творчество;
▪ коренна промяна на пенсионната политика.

2. Защита на труда, пълна трудова заетост:
▪ осигуряване на справедливи трудови договори, правото на безопасен и достоен труд;
▪ ускорено догонване на средното европейско заплащане, удвояване на средната работна заплата до 4 години;
▪ нарастване на минималната заплата до 60 % от средната;
▪ достойно заплащане на работещите в социалните сфери;
▪ държавата, общините и бизнесът да се ангажират с намирането на първа работа на завършилите средно и висше образование млади хора;
▪ освобождаване от данък печалба, който инвестира в производството и   открива работни места;
▪ разваляне концесиите за златодобив, и „Софийска вода“, договорите с ЧЕС, ЕОН и ЕВН, което ще носи 4 млрд. лева печалба ежегодно на държавата; при всяка концесия да има гарантиран държавен пакет и минималната концесионна такса да е минимум 30 %

3. Нова политика на доходите:
▪ доходите да съответстват на цените, отмяна на плоския данък;
▪ въвеждане на необлагаем минимум и на прогресивно подоходно облагане;
▪ намаляване дела на косвените данъци, съществено съкращаване на ДДС за лекарствата, книгите, учебниците и помагалата към тях и на основните храни;
▪ въвеждането на прогресивен данък за едрата градска и поземлена собственост, въвеждане на данък богатство.
         
4. Националното богатство да служи на обществените интереси:
▪ стратегическите отрасли и предприятия, природните ресурси,  естествените монополи и животоосигуряващите дейности (енерго, топло и водоснабдяване, масов обществен транспорт, чистота) да бъдат държавни или общински;
▪ частната собственост да не надвишава половината от собствеността в страната;
▪ всяка собственост да има социална функция;
▪ отговорност за криминалните приватизационни афери, отмяна на царската реституция;
▪ одържавяване на естествените монополи;
▪ отмяна на скандалните заменки.

5. Държавно регулиране, устойчиво и екологично развитие:
▪ да се разработи 20-годишна стратегия за развитие на България, на базата на която всяко ново Народно събрание приема 4-годишни програми, приоритет на наукоемката икономика и високотехнологичните отрасли;
▪ условия за националния бизнес и чуждестранните инвестиции, създаване на държавни и популярни банки; максимално усвояване на европейските фондове; подпомагане на дребния и среден бизнес;
▪ защита на българското село, на земеделските производители, мерки срещу спекулата на пазара, борба срещу незаконните картели;
▪ екологичен сертификат за всяко значимо бизнес начинание; недопускане на ГМО продукция; поддържане на природните паркове и защитени зони, развитие на зелената енергия, стимулиране на енергоспестяванията;
▪ равновесно развитие на районите в страната;
▪ стимулиране на българското производство;
▪ подпомагане на земеделските кооперации, защита и развитие на селскостопанската наука;
▪ развитие на туризма във всичките му форми;
▪ национална програма за залесяване и възстановяване на горите.

6. Многопосочна европейска външна политика:
▪ балансирани стратегически отношения с ЕС, Русия, САЩ, КНР,   -възраждане на сътрудничеството с традиционните партньори, страните от ОНД, Източна Европа, Близък Изток;
▪ мир, добросъседство и европейска интеграция за Балканите;
▪ защита на българските граждани в чужбина;
▪ грижи за българската диаспора по света, включително ускорено и облекчено предоставяне на гражданство за хора с български произход;
▪ държавна инициатива за справедливо обезщетяване на потомците на тракийските българи, жертви на геноцида от преди 100 години.
         
7. Национална, обществена и лична сигурност:
▪ гарантиране на международната сигурност на страната чрез мирна и ефективна въшна политика и дипломация, отказ от чужди военни бази и от български военни контингенти в чужбина;
▪ достоен статус за Българската армия, офицерите и войниците;
▪ връщане държавата на нейните граждани, гарантиране на обществения ред и личната неприкосновенност;
▪ борбата с престъпността да е ефективна, а не показна, особен акцент върху борбата с престъпността и корупцията по високите етажи на властта;
▪ закон за защита на гражданите в България.

8. Работеща демокрация:
▪ свободите и правата на гражданите да са в центъра на политиката;
▪ държавност и силно местно самоуправление;
▪ равноправно безплатно участие в изборите; референдуми по най-важните въпроси;
▪ разбирателство и интеграция на етносите; развитие на гражданското общество;
▪ превръщане на държавните медии в обществена институция, в която различните партии не се дискриминират като имат правен и безплатен достъп;
▪ премахване на имуществения ценз за участие в изборите;
▪ дебюрократизиране на обслужването на гражданите и фирмите;
▪ създаване на общински предприятия за производство и услуги;
▪ подпомагане на по-малките и слабо развити общини;
▪ ефективна и неполитизирана правосъдна система.


Мисията на Партия „Българската левица“ е възраждането на социалистическата идея на родна земя. Ние сме колкото национално отговорна, толкова и интернационално свързана политическа сила. Затова реализацията на своята Предизборна пратформа виждаме в рамките на една Обединена Левица у нас и на Европейската Левица на континента.

Няма да бъдем поредните социални амортисьори. Ние сме носители на истинска политическа алтернатива. Антикапитализмът, мирът, демокрацията и социализмът е нашето верую и база за лява политика. За Българската и Европейската левица капитализмът не е последната дума в човешката история.ИДВАМЕ ДА ПРОМЕНИМ БЪДЕЩЕТО!


ЗАЕДНО НА БОРБА ЗА НОВ ХУМАНЕН СВЯТ, ЗА СПРАВЕДЛИВ И СОЛИДАРЕН ЖИВОТ!


◊◊◊

АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ


събота, 4 май 2013 г.

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ


ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 – БЛАГОЕВГРАДСКИ

1. БОРИС ТОДОРОВ КОЛЕВ
2. ЧАВДАР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
3. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ БЛАГОЕВ
4. МАЛИН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 – БУРГАСКИ

1. СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНКОВ
2. МАРИНКА АЛЕКСАНДРОВА ШИВАРОВА
3. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ТОМОВА
4. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
5. ДИМИТЪР ХУБЕНОВ ВЪЛКОВ
6. ЗОРНИЦА МАТЕЕВА МАТЕЕВА
7. ТИХОМИР МАРИНОВ АРНАУДОВ
8. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТУЗЛУКОВ
9. МИХО НИКОЛОВ МИХОВ
10. ЕМИЛИЯН КОСТАДИНОВ ДЕЛИШМЕНОВ
11. ДИМИТРИНКА ЖЕКОВА СИДЕРОВА
12. СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 – ВАРНЕНСКИ

1. НАЙДЕН ТОДЕВ НАЙДЕНОВ
2. РУМЕН МИЛЧЕВ САКЕЛАРОВ
3. ЦВЕТЕЛИНА НОТЕВА ХРИСТОВА
4. РАЛИЦА БОНЧЕВА СТОЙКОВА
5. РАДОСТИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ
6. ЕЛЕНА ИВАНОВА ЯНКОВА
7. АРУС ТОРОЗ САРКИСЯН
8. СЕВЖАН ИЛТЕРОВА БАЙРАКТАРОВА
9. ИВАН НИКОЛОВ КОЛЕВ
10. СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ
11. СТЕФКА АСЕНОВА ПЕТРОВА
12. ДАНАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
13. ОГНЯН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
14. ЯНКО ИЛИЕВ СТОЯНОВ
15. ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА КРИВОШИЕВА
16. СВЕЖЕН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
17. ХАТИДЖЕ СЕБАЙДИНОВА БАЙРАКТАРОВА
18. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
19. АТАНАС ВАСИЛЕВ ТРЕНЧЕВ
20. НЕДЕЛЧО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 4 – ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

1. ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
2.  ЕРМАК ТОДОРОВ ДИМОВ
3. СВИЛЕН РУСЕВ ГЕОРГИЕВ
4.  КРАСИМИР НИКОЛОВ КОСЕВ
5. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
6. АСЕН ОГНЯНОВ ДУКЛЕВ
7. ДАНИЕЛ БЛАГОЕВ АСПАРУХОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 5 – ВИДИНСКИ

1. ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ПЕЙКОВ
2. ИВО ИВАНОВ ЦАНКОВ
3. НЕНЧО ИЛИЕВ НЕШЕВ    
4. ДОБРИНКА ИВАНОВА КОНЯРОВА
5. ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ПАВЛОВ
6. СВИЛЕН РУСЕВ ГЕОРГИЕВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 6 – ВРАЧАНСКИ

1. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
2. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
3. СТОЯН ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ
4. МИТО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
5. ЦВЕТЕЛИН СТЕФАНОВ ТОНОВ
6. АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА МАРИНОВА

ИЗБОРЕН РАЙОН № 7 – ГАБРОВСКИ

1. ГЕОРГИ БОЙКОВ ДИМИТРОВ
2. КАЛИН ВАСИЛЕВ НИКОЛАЕВ
3. ДИМИТЪР ИВАНОВ МЕТОДИЕВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 8 – ДОБРИЧКИ

1. КРАСИМИР НИКОЛОВ КОСЕВ
2. СТИЛИЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ
3. ГАЛИНА СТЕФАНОВА НЕДЕВА
4. ТОДОР ДРАГНЕВ ТОДОРОВ
5. СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНКОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 9 – КЪРДЖАЛИЙСКИ

1. ЖЕКО ОЛЕГОВ ДИМИТРОВ
2. ПЕТКО ГРОЗЕВ ЕДРЕВ
3. ВАСИЛ НИКОЛОВ ПОПОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 10 – КЮСТЕНДИЛСКИ

1. СТРАХИЛ ХРИСТОВ ДАНЧЕВ
2. РАДОСТИНА АНТОНОВА БОЖКОВА
3. ВЕРОНИКА РАЙКОВА МИНЕВА
4. КАТЯ ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА
5. ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА ВАСЕВА
6. ДИНКО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 11 – ЛОВЕШКИ

1. РУМЕН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
2. ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
3. ТЕМЕНУГА ЧАВДАРОВА БЕЛЕВА
4. ПАВЕЛ РАЙКОВ ПАВЛОВ
5. ДИМИТРИНА ТРАЯНОВА БОЕВА
6. ТОДОР ИЛИЕВ ЦАЧЕВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 12 – МОНТАНА

1. ВАЛТЕР СТЕФАНОВ АСПАРУХОВ
2. ИЛИЯ САШОВ ИЛИЕВ
3. ИВО ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
4. ИЛИЯНА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА
5. БОЯН КРУМОВ КРЪСТЕВ
6. АНИ ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 – ПАЗАРДЖИШКИ

1. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
2. ГИНКА ВАСИЛЕВА БАЛАБАНОВА
3. СТЕФКА АТАНАСОВА БОНЧЕВА
4. ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСЧЕВ
5.СТЕФАН ИВАНОВ СТАМАТОВ
6.ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ЧОЛАКОВ
7. СТЕФАН ХРИСТОСКОВ БОГДАНОВ
8. ПЕТРУНКА АПОСТОЛОВА КРАЙЧЕВА

ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 – ПЕРНИШКИ

1. НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ РАДУЛОВ
2. РУМЕН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
3. ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
4. ДОБРИНКА ИВАНОВА КОНЯРОВА
5. СИМЕОН ПАВЛОВ СИМЕОНОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 15 – ПЛЕВЕНСКИ

1. ПЛАМЕН ДИЛОВ ДИЛОВ
2. ИЛИЯНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
3. НИКОЛАЙ ГЕНОВ КОЛЕВ
4. НАДЯ ХРИСТОФОРОВА ДОЧЕВА
5. ЛАЗАР ТОДОРОВ КАРАДЖОВ
6. ИЛИАНА БОГДАНОВА ЛУКАНОВА
7. ВЛАДИСЛАВ ДИМЧЕВ СЛАВЧЕВ
8. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДАНКОВ
9. ИВАЙЛО НИКОЛОВ СИНЬОБЪРДСКИ
10. МАРГАРИТ ВЕЛЕВ СЪЕВ
11. КАМЕН ХРИСТОВ МИЛЕВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 – ПЛОВДИВ

1.ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ХАЙГЪРОВА
2. СПАС ТОДОРОВ ДЖУМАЙСКИ
3. СТИЛИЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ
4. УЙЛЯМ ДЖЕЙМС ГОГИ
5. ХРИСТО АТАНАСОВ ПАРАЛИНОВ
6. ВАСИЛ ГЪЛЪБОВ ГОРЕВ
7. СИМОС КОСТА ЗИСАКИС
8. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПРАСЕВ
9. ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ФИЛКОВ
10. ИЛИЯ НИКОЛОВ ДАНЧЕВ
11. ИВАН ТОДОРОВ СТОИМЕНОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 17 – ПЛОВДИВСКИ

1. МАРГАРИТА МИЛЕВА МИЛЕВА
2. ЖИВКО БОЖИДАРОВ ГЕНЧЕВ
3. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПРАСЕВА
4. СТРАХИЛ МАНОЛОВ ПРАНДЖЕВ
5. СТОЯНКА КРЪСТЕВА ПЕНЕВА
6. ИЛИЯ НИКОЛОВ ХАЙГЪРОВ
7. КОСТАДИН СТОЯНОВ КУКУНОВ
8. ИВАН ДИМОВ ХАДЖИЕВ
9. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВИЧ МИТРОФАНОВ
10. ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ГАРАЛИЕВ
11. ИВАН ТОДОРОВ СТОИМЕНОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 – РАЗГРАДСКИ

1. ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
2.  СНЕЖАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
3. МАРИЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
4. ЙОСИФ БОЖКОВ ГЕОРГИЕВ
5. СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
6. ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ШЕЕВ
7. СОНЯ ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЕВА
8. ИВЕЛИН МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 – РУСЕНСКИ

1. МАРИЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
2. ЙОСИФ БОЖКОВ ГЕОРГИЕВ
3. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЛАДЕВ
4. РАФАИЛ АНТОНОВ АРАБАДЖИЙСКИ
5. ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
6. ЦАНКО КРЪСТЕВ КЪТЕВ
7. МИХАИЛ РОЗИНОВ КРЪСТЕВ
8. СОНЯ ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЕВА
9. ЕЛИЦА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА
10. ДЕНИЦА ВАНЕВА ЙОРДАНОВА
11. ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ЦОНЕВ
12. СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ 
13. ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ШЕЕВ
14. МАРИАНА РУМЯНОВА КОСТАДИНОВА
15. ИВЕЛИН МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ
16. ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 – СИЛИСТРЕНСКИ

1. ЙОНКО ДИМИТРОВ КУНЧЕВ
2. ДИЯН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
3. РОСИЦА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
4. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 21 - СЛИВЕНСКИ

1. ЗОРНИЦА МАТЕЕВА МАТЕЕВА
2. ПОЛИНА РУМЕНОВА ХРИСТОВА
3. ГАЛИНА ТОДОРОВА БОЯДЖИЕВА-КОЛЕВА
4. КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ
5. ИВАН ДОБРИНОВ ИЛЧЕВ
6. МАТЕЙ ИВАНОВ МАТЕЕВ
                
ИЗБОРЕН РАЙОН № 22 – СМОЛЯНСКИ

1. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ БЛАГОВ
2. НЕЛИЯ КОСТОВА МАРИНОВА - ЯНКОВА
3. СТЕФАН СТОЯНОВ РАДЕВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
2. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ БОГДАНОВ
3. ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ПЕЙКОВ
4.  АЛЛА ВАЛЕНТИНОВА ПЕЙЧИНОВА
5. ПОЛИНА РУМЕНОВА ХРИСТОВА
6. ПЕТКО ГРОЗЕВ ЕДРЕВ
7. СВЕТЛАНА СТРАИДКОВА НИКОЛОВА
8. ИВАН КОНСТАНТИНОВ КОНЯРОВ
9. ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЛЕВ
10. ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
11. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ БЛАГОЕВ
12. СПАС ТОДОРОВ ДЖУМАЙСКИ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 24 – СОФИЯ

1. ИРИНА ПЕТКОВА АЛЕКСОВА
2. АНГЕЛ СТОЯНОВ БОНЧЕВ
3. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПЕЙКОВ
4. ТЕМЕНУГА ЧАВДАРОВА БЕЛЕВА
5. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОРШУКОВ
6. ДОРА ДИМИТРОВА ДАРАКЧИЕВА
7. ЕРМАК ТОДОРОВ ДИМОВ
8. ВАСИЛ НИКОЛОВ ПОПОВ
9. ГРАЦИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА
10. ДИМИТРИНА ТРАЯНОВА БОЕВА
11. САШО СТАЙКОВ КЬОСЕВ
12. ЧАВДАР СТЕФАНОВ КОВАЧКИ
13. ДОБРИНКА ПЕТРОВА КОРЧЕВА

ИЗБОРЕН РАЙОН № 25 – СОФИЯ

1. МАРГАРИТА МИЛЕВА МИЛЕВА
2. МИРЯМ ИВОВА СЕВИНОВА
3. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСОВА
4.  РУМЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
5. АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
6. ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЛЕВ
7. ДЕЛЯНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
8. ИВАН ЛЮБЕНОВ АЛАДЖОВ
9. ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
10. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
11. ПОЛИНА ПЕТРОВА СЛАВЧЕВА
12. ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТАНОВ
13. МИЛЕНА НИКОЛАЕВА АНЕВА - СТОИЛОВА
14. СЕМО МАРТИНОВ МЛАДЕНОВ
15. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДАРАКЧИЕВ
16. ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВА БУГУНСКА
17. ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 – СОФИЙСКИ

1. ТОДОР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
2. РАЙЧО АТАНАСОВ МИТЕВ
3. ДЕСИСЛАВА АСЕНОВА ВЕЛКОВА
4. ЛЕОНИД МИХАЙЛОВ КИРИЛОВ
5. МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
6. СУЗАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛАЕВА
7. СНЕЖАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
8. АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ЦОНКОВА
9. МИЛЕНА НИКОЛАЕВА АНЕВА – СТОИЛОВА
10. АНГЕЛ СТОЯНОВ БОНЧЕВ
11. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОРШУКОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 27 – СТАРОЗАГОРСКИ

1. БОЯН БОРИСОВ КИРОВ
2. ЕЛИ ТОДОРОВА ЯНЧЕВА
3. СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ
4. РУМЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
5. ИВО БЕНЧЕВ ЙОВЧЕВ
6. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСОВА
7. ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
8. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАНОВСКИ
9. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 28 – ТЪРГОВИЩКИ

1. ЧАВДАР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
2. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МИЛУШЕВА - ПЕТКОВА
3. ПОЛИНА ПЕТРОВА СЛАВЧЕВА
4. ПЛАМЕН ДОБРЕВ БОЖИЛОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 – ХАСКОВСКИ

1. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
2. СИЛВИЯ ЦЕКОВА ИЛИЕВА
3. ТОДОР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
4. ЛИДИЯ СТОЯНОВА ТЕНЧЕВА

ИЗБОРЕН РАЙОН № 30 – ШУМЕНСКИ

1. ДИЯН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
2. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛСКИ
3. РУМЕН МИЛЧЕВ САКЕЛАРОВ
4. ЛЮДМИЛ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
5. ИВЕЛИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 31 – ЯМБОЛСКИ

1. ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2. ПЕТЯ СТОЯНОВА МАНДАЖИЕВА
3. ГЕОРГИ ДИМОВ АТАНАСОВ
4. МИЛЕНА АНДОНОВА ИЛИЕВА
5. ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
6. ЕЛЕНА ИЛИЕВА ПРОДАНОВА
7. ВАСИЛ КРАСИМИРОВ КАБОВ